FPS | Frost Protection System

FPS

Misija FPS je pridonositi potpunoj održivoj proizvodnji hrane i biosustava. Intersekcija softverskog i hardverskog rješenja FPS omogućuje poljoprivrednim sustavima maksimalizaciju proizvodnje kroz smanjenje troškova i  povećanje uroda. Primjenom ove inovativne tehnologije, FPS sustav efikasno prikuplja sistemske, vremenske te proizvodne podatke sa različitih mikro lokacija, te uz pomoć pametne analitike poboljšava proizvodne karakteristike. Fokusiranost na korisnika, kontinuirano unaprjeđenje i tehnička inovativnost ovog sustava, pozicioniraju FPS kao jedinstvenog tržišnog sučesnika.

Potaknuti razvoj i stvaranje inovativne radne atmosfere kroz primjenu novih sustava vođenja procesa poslovanja. Pokušati implementirati agilnu scrum metodologiju kroz cjeli životni ciklus FPS-a.

FPS Holus